Спряжение несовершенных глаголов в настоящем времени в польском языке

Спряжение несовершенных глаголов в настоящем времени в польском языке

Оглавление

Составила список спряжения несовершенных глаголов в настоящем времени. Буду стараться дополнять его и писать глаголы в алфавитном порядке, чтобы было удобно искать нужный глагол. Если будет желание, помогайте:)

Приступим…

bać się (бояться)

 • boję się (ja)
 • boisz się (ty)
 • boi się (on/ona/ono)
 • boimy się (my)
 • boicie się (wy)
 • boją się (oni/one)

 

brać (брать)

 • biorę (ja)
 • bierzesz (ty)
 • bierze (on/ona/ono)
 • bierzemy (my)
 • bierzecie (wy)
 • biorą (oni/one)

być (быть)

 • jestem (ja)
 • jesteś (ty)
 • jest (on/ona/ono)
 • jesteśmy (my)
 • jesteście (wy)
 • są (oni/one)

 

chcieć (хотеть)

 • chcę (ja)
 • chcesz (ty)
 • chce (on/ona/ono)
 • chcemy (my)
 • chcecie (wy)
 • chcą (oni/one)

 

czuć się (чувствовать)

 • czuję się (ja)
 • czujesz się (ty)
 • czuje się (on/ona/ono)
 • czujemy się (my)
 • czujecie się (wy)
 • czują się (oni/one)

 

chodzić (ходить)

 • chodzę (ja)
 • chodzisz (ty)
 • chodzi (on/ona/ono)
 • chodzimy (my)
 • chodzicie (wy)
 • chodzą (oni/one)

 

czytać (читать)

 •  czytam (ja)
 • czytasz (ty)
 • czyta (on/ona/ono)
 • czytamy (my)
 • czytacie (wy)
 • czytają (oni/one)

 

dawać (давать)

 • daję (ja)
 • dajesz (ty)
 • daje (on/ona/ono)
 • dajemy (my)
 • dajecie (wy)
 • dają (oni/one)

 

deptać (топтать)

 • depczę (ja)
 • depczesz (ty)
 • depcze (on/ona/ono)
 • depczemy (my)
 • depczecie (wy)
 • depczą (oni/one)

 

dodawać (добавлять) также, как dawać (давать)

dostawać (доставать)

 • dostaję (ja)
 • dostajesz (ty)
 • dostaje (on/ona/ono)
 • dostajemy (my)
 • dostajecie (wy)
 • dostają (oni/one)

 

iść (идти)

 • idę (ja)
 • idziesz (ty)
 • idzie (on/ona/ono)
 • idziemy (my)
 • idziecie (wy)
 • idą (oni/one)

 

jechać (ехать)

 • jadę (ja)
 • jedziesz (ty)
 • jedzie (on/ona/ono)
 • jedziemy (my)
 • jedziecie (wy)
 • jadą (oni/one)

 

jeść (есть)

 • jem (ja)
 • jesz (ty)
 • je (on/ona/ono)
 • jemy (my)
 • jecie (wy)
 • jedzą (oni/one)

 

jeździć (ездить)

 • jeżdżę (ja)
 • jeździsz (ty)
 • jeździ (on/ona/ono)
 • jeździmy (my)
 • jeździcie (wy)
 • jeżdżą (oni/one)

 

kąpać się (купаться)

 • kąpię się (ja)
 • kąpiesz się (ty)
 • kąpie się (on/ona/ono)
 • kąpiemy się (my)
 • kąpiecie się (wy)
 • kąpią się (oni/one)

 

kłaść (класть)

 • kładę (ja)
 • kładziesz (ty)
 • kładzie (on/ona/ono)
 • kładziemy (my)
 • kładziecie (wy)
 • kładą (oni/one)

 

kochać (любить)

 • kocham (ja)
 • kochasz (ty)
 • kocha (on/ona/ono)
 • kochamy (my)
 • kochacie (wy)
 • kochają (oni/one)

 

kupować (покупать)

 • kupuję (ja)
 • kupujesz (ty)
 • kupuje (on/ona/ono)
 • kupujemy (my)
 • kupujecie (wy)
 • kupują (oni/one)

lubić (любить)

 • lubię (ja)
 • lubisz (ty)
 • lubi (on/ona/ono)
 • lubimy (my)
 • lubicie (wy)
 • lubią (oni/one)

mieć (иметь)

 • mam (ja)
 • masz (ty)
 • ma (on/ona/ono)
 • mamy (my)
 • macie (wy)
 • mają (oni/one)

 

mieszkać (жить)

 • mieszkam (ja)
 • mieszkasz (ty)
 • mieszka (on/ona/ono)
 • mieszkamy (my)
 • mieszkacie (wy)
 • mieszkają (oni/one)

 

móc (мочь)

 • mogę (ja)
 • możesz (ty)
 • może (on/ona/ono)
 • możemy (my)
 • możecie (wy)
 • mogą (oni/one)

 

musieć (должен)

 • muszę (ja)
 • musisz (ty)
 • musi (on/ona/ono)
 • musimy (my)
 • musicie (wy)
 • muszą (oni/one)

 

mówić (говорить)

 • mówię (ja)
 • mówisz (ty)
 • mówi (on/ona/ono)
 • mówimy (my)
 • mówicie (wy)
 • mówią (oni/one)

 

myśleć (думать)

 • myślę (ja)
 • myślisz (ty)
 • myśli (on/ona/ono)
 • myślimy (my)
 • myślicie (wy)
 • myślą (oni/one)

 

nosić (носить)

 • noszę (ja)
 • nosisz (ty)
 • nosi (on/ona/ono)
 • nosimy (my)
 • nosicie (wy)
 • noszą (oni/one)

 

obiecywać (обещать)

 • obiecuję (ja)
 • obiecujesz (ty)
 • obiecuje (on/ona/ono)
 • obiecujemy (my)
 • obiecujecie (wy)
 • obiecują (oni/one)

 

otrzymywać (получать)

 • otrzymuję (ja)
 • otrzymujesz (ty)
 • otrzymuje (on/ona/ono)
 • otrzymujemy (my)
 • otrzymujecie (wy)
 • otrzymują (oni/one)

 

pić (пить)

 • piję (ja)
 • pijesz (ty)
 • pije (on/ona/ono)
 • pijemy (my)
 • pijecie (wy)
 • piją (oni/one)

 

pieс (печь)

 • piekę (ja)
 • pieczesz (ty)
 • piecze (on/ona/ono)
 • pieczemy (my)
 • pieczecie (wy)
 • pieką (oni/one)

 

pisać (писать)

 • piszę (ja)
 • piszesz (ty)
 • pisze (on/ona/ono)
 • piszemy (my)
 • piszecie (wy)
 • piszą (oni/one)

 

płakać (плакать)

 • płaczę (ja)
 • płaczesz (ty)
 • płacze (on/ona/ono)
 • płaczemy (my)
 • płaczecie (wy)
 • płaczą (oni/one)

 

podawać (подавать) также, как dawać (давать)

pokonywać (побеждать, преодолевать)

 • pokonuję (ja)
 • pokonujesz (ty)
 • pokonuje (on/ona/ono)
 • pokonujemy (my)
 • pokonujecie (wy)
 • pokonują (oni/one)

 

powinien/powinna/powinno (должен/должна/должно)

 • powinienem (ja, мужской род)/powinnam (ja, женский род)
 • powinieneś (ty, мужской род)/powinnaś (ty, женский род)
 • powinien (on)/powinna (ona)/powinno (ono)
 • powinniśmy (my, мужской род)/powinnyśmy (my, женский род)
 • powinniście (wy, мужской род)/powinnyście (wy, женский род)
 • powinni (oni)/powinny (one)

 

poznawać (узнавать)

 • poznaję (ja)
 • poznajesz (ty)
 • poznaje (on/ona/ono)
 • poznajemy (my)
 • poznajecie (wy)
 • poznają (oni/one)

 

pracować (работать)

 • pracuję (ja)
 • pracujesz (ty)
 • pracuje (on/ona/ono)
 • pracujemy (my)
 • pracujecie (wy)
 • pracują (oni/one)

 

prosić (просить)

 • proszę (ja)
 • prosisz (ty)
 • prosi (on/ona/ono)
 • prosimy (my)
 • prosicie (wy)
 • proszą (oni/one)

 

przekazywać (пересказывать)

 • przekazuję (ja)
 • przekazujesz (ty)
 • przekazuje (on/ona/ono)
 • przekazujemy (my)
 • przekazujecie (wy)
 • przekazują (oni/one)

 

przepraszać (извиняться)

 • przepraszam (ja)
 • przepraszasz (ty)
 • przeprasza (on/ona/ono)
 • przepraszamy (my)
 • przepraszacie (wy)
 • przepraszają (oni/one)

 

przynosić (приносить)

 • przynoszę (ja)
 • przynosisz (ty)
 • przynosi (on/ona/ono)
 • przynosimy (my)
 • przynosicie (wy)
 • przynoszą (oni/one)

 

pytać (спрашивать)

 • pytam (ja)
 • pytasz (ty)
 • pyta (on/ona/ono)
 • pytamy (my)
 • pytacie (wy)
 • pytają (oni/one)

 

robić (делать)

 • robię (ja)
 • robisz (ty)
 • robi (on/ona/ono)
 • robimy (my)
 • robicie (wy)
 • robią (oni/one)

 

rozumieć (понимать)

 • rozumiem (ja)
 • rozumiesz (ty)
 • rozumie (on/ona/ono)
 • rozumiemy (my)
 • rozumiecie (wy)
 • rozumieją (oni/one)

 

siedzieć (сидеть)

 • siedzę (ja)
 • siedzisz (ty)
 • siedzi (on/ona/ono)
 • siedzimy (my)
 • siedzicie (wy)
 • siedzą (oni/one)

 

słuchać (слушать)

 • słucham (ja)
 • słuchasz (ty)
 • słucha (on/ona/ono)
 • słuchamy (my)
 • słuchacie (wy)
 • słuchają (oni/one)

 

słyszeć (слышать)

 • słyszę (ja)
 • słyszysz (ty)
 • słyszy (on/ona/ono)
 • słyszymy (my)
 • słyszycie (wy)
 • słuszą (oni/one)

 

spać (спать)

 • śpię (ja)
 • śpisz (ty)
 • śpi (on/ona/ono)
 • śpimy (my)
 • śpicie (wy)
 • śpią (oni/one)

 

stać (стоять)

 • stoję (ja)
 • stoisz (ty)
 • stoi (on/ona/ono)
 • stoimy (my)
 • stoicie (wy)
 • stoją (oni/one)

 

studiować (изучать)

 • studiuję (ja)
 • studiujesz (ty)
 • studiuje (on/ona/ono)
 • studiujemy (my)
 • studiujecie (wy)
 • studiują (oni/one)

 

tańczyć (танцевать)

 • tańczę (ja)
 • tańczysz (ty)
 • tańczy (on/ona/ono)
 • tańczymy (my)
 • tańczycie (wy)
 • tańczą (oni/one)

 

uczyć się (учиться)

 • uczyć się (ja)
 • uczysz się (ty)
 • uczy się (on/ona/ono)
 • uczymy się (my)
 • uczycie się (wy)
 • uczą się (oni/one)

 

umieć (уметь)

 • umiem (ja)
 • umiesz (ty)
 • umie (on/ona/ono)
 • umiemy (my)
 • umiecie (wy)
 • umieją (oni/one)

 

widzieć (видеть)

 • widzę (ja)
 • widzisz (ty)
 • widzi (on/ona/ono)
 • widzimy (my)
 • widzicie (wy)
 • widzą (oni/one)

 

wiedzieć (знать)

 • wiem (ja)
 • wiesz (ty)
 • wie (on/ona/ono)
 • wiemy (my)
 • wiecie (wy)
 • wiedzą (oni/one)

 

wstawać (вставать)

 • wstaję (ja)
 • wstajesz (ty)
 • wstaje (on/ona/ono)
 • wstajemy (my)
 • wstajecie (wy)
 • wstają (oni/one)

 

wynosić (выносить) также, как przynosić (приносить)

zachowywać (сохранять)

 • zachowuję (ja)
 • zachowujesz (ty)
 • zachowuje (on/ona/ono)
 • zachowyjemy (my)
 • zachowujecie (wy)
 • zachowują (oni/one)

 

zadawać (задавать) также, как dawać (давать)

zastawać (заставать) также, как wstawać (вставать)

zatrzymywać się (задерживаться)

 • zatrzymuję się (ja)
 • zatrzymujesz się (ty)
 • zatrzymuje się (on/ona/ono)
 • zatrzymujemy się (my)
 • zatrzymujecie się (wy)
 • zatrzymują się (oni/one)

 

zazdrościć (завидовать)

 • zazdroszczę (ja)
 • zazdrościsz (ty)
 • zazdrości (on/ona/ono)
 • zazdrościmy (my)
 • zazdrościcie (wy)
 • zazdroszczą (oni/one)

Поделиться

FB
VK
OK
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Email

Подпиcаться на TravellerNote

Подписаться
Уведомить о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вячеслав
03.08.2020 06:54

Спасибо, хороший список. Ещё б добавить глаголы получать и слушать.

Похожие записи

Прошедшее время глагола в польском языке
Польский язык

Прошедшее время глагола в польском языке

Прошедшее время глагола в польском языке образуется путем отсечения от инфинитива его окончания и прибавления к образовавшейся основе инфинитива суффикса прошедшего

Винительный падеж в польском языке (biernik)
Польский язык

Винительный падеж в польском языке (biernik)

Винительный падеж отвечает на вопросы kogo? co? (кого? что?). Винительный падеж существительных и прилагательных в единственном числе Род Окончание прилагательных Окончание существительных

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x